ฟรี
  • กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
    9/1 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อทบทวน ปรับปรุง ตรวจสอบ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา กรอบกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ โครงการ ปัญหาอุปสรรค ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมพระยานคร สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2