ฟรี
  • กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
    9/1 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยนายสุทธินาถ ทานนท์ และนายสโมสอน หนองสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และผู้นำชุมชนในพื้นที่ โรงเรียนบ้านใหม่ โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว โรงเรียนบ้านพุน้อย โรงเรียนบ้านพุใหญ่ โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว และโรงเรียนบ้านบางปู ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ VDO Conference กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมจัดทำโมเดล (Model) โรงเรียนคุณภาพของชุมชน สำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพุน้อย ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์