ฟรี
  • กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
    9/1 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน สพป.ประจวบฯ เขต 2

วันที่ 13 มกราคม 2564 นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยนายสุทฺธินาถ ทานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตรวจราชการโรงเรียนบ้านห้วยใคร้ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน เพื่อศึกษาสถานที่และสภาพแวดล้อม ในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียน Stand Alone และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เพื่อลดความเหลี่ยมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการจัดการศึกษา ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ