ฟรี
  • กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
    9/1 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

การขับเคลื่อนบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 29 มกราคม 2564 นายบุญถิ่น มหาสาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมต้อนรับ ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา ตัวแทนรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมและขับเคลื่อนบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stans Alone โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข. 2 ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านพุน้อย อำเภอสามร้อยยอด และโรงเรียนบ้านห้วยใคร้ อำเภอหัวหิน เพื่อประเมินความพร้อมในการดำเนินการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียน Stans Alone ตามนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ