ฟรี
  • กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
    9/1 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


วันที่ 4 มีนาคม 2565 - รับชม : 76 ครั้ง